szkolenia w Poznaniu – 30 listopada + 3+4 grudnia

Szanowni Pastwo, w najbliszym czasie 30 listopada i 3-4 grudnia planowane s otwarte szkolenia w Poznaniu, w trakcie ktrych jestem zaplanowany jako trener (prelegent). Serdecznie zapraszam do uczestnictwa.

Szkolenie: Czytanie bilansu, wskanikw finansowych, rachunku zyskw i strat, cash flow warsztaty praktyczne
Data szkolenia: 2018-11-30, Pozna
LINK do zapisania si: http://www.akademiamddp.pl/training-form/363/10438/
Link do opisu szkolenia: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/czytanie-bilansu-wskaznikow-finansowych-rachunku-zyskow-i-strat-cash-flow-warsztaty-praktyczne/

Szkolenie: Analiza opacalnoci i ryzyka projektw inwestycyjnych
Data szkolenia: 2018-12-03 – 2018-12-04, Pozna
LINK do zapisania si: http://www.akademiamddp.pl/training-form/2670/9781/
Link do opisu szkolenia: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/analiza-oplacalnosci-ryzyka-projektow-inwestycyjnych/

W przypadku, w ktrym powysze terminy szkole otwarych nie odpowiadayby Pastwu, prosz rozway moj propozycj szkole zamknitych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Pastwa przedsibiorstwa.
Wspczesne metody zarzdzania finansami, ktrych wdroenie w Pastwa firmie moemy zacz od szkole dla Pastwa pracownikw, przyczyniaj si istotnie do zmniejszenia ryzyka i zwikszenia efektywnoci ekonomicznej przedsibiorstw[1]. W porwnaniu z podmiotami, ktre nie wdroyy tych metod, da si zauway kilku procentowo wysze miary efektywnoci. Oznacza to znacznie wysze korzyci z wdroenia nowoczesnych metod zarzdzania finansami ju w pierwszych dwch latach ni nakady na ich wdroenie. Bardzo czsto te pozwalaj unikn podejmowania nieoptymalnych decyzji w zakresie zarzdzania pynnoci, struktur kapitaw, inwestycjami, co pozwala obniy ryzyko i niepewno w trakcie zarzdzania przedsibiorstwem. W zwizku z tym, przekonany o wysokim potencjale korzyci jaki zawiera si w wiedzy, jak mog Pastwo implementowa u siebie, mam do zaproponowania Pastwu przeprowadzenie szkole dedykowanych w Pastwa przedsibiorstwie. Szkolenia takie, s realizowane w miejscowoci, ktra Pastwu najlepiej odpowiada i w terminie dopasowanym do Pastwa kalendarza. Zalet takich szkole jest to, e nie s one odwoywane z powodu niezebrania si grupy jak to ma miejsce w przypadku tzw. szkole otwartych. Kolejn korzyci jest fakt, e szkolenia dedykowane s szyte na miar potrzeb Waszych specjalistw bez typowego dla szkole otwartych rozproszenia na wszystkie sektory i typy dziaalnoci, z ktrymi nie ma potrzeby zaznajamia Waszych kadr. Do tego dochodz zalety logistyczne w postaci braku koniecznoci delegowania pracownikw (i tracenia przez nich kolejnych dni na przejazd do miejsca szkolenia, nocleg poza miejscem zamieszkania, aklimatyzacj w pracy po powrocie ze szkolenia).

Proponuj cztery podstawowe tematy szkoleniowe:

[1] ZARZDZANIE PYNNOCI FINANSOW W PRZEDSIBIORSTWIE

[2] OCENA I ANALIZA OPACALNOCI I RYZYKA PROJEKTW INWESTYCYJNYCH

[3] OCENA KONTRAHENTA NA PODSTAWIE SPRAWOZDA FINANSOWYCH

[4] FINANSE DLA NIEFINANSISTW

Kady z tematw mog dla Pastwa zrealizowa jako szkolenie 2 dniowe, 1 dniowe, 3 dniowe lub 5 dniowe. Najbardziej efektywny dzie szkoleniowy to zazwyczaj 5 lub 6 godzin (np. od 10.00 do 16.00) z przerw na lunch. Grupa szkoleniowa liczy moe od jednego do kilkunastu uczestnikw.

Wsppraca jest moliwa na podstawie umowy zlecenia (lub umowy o dzieo). Jako profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocawiu, mam takie dwie moliwoci podjcia z Pastwem wsppracy. Oczekiwane przeze mnie honorarium jest podane w kwocie netto (wysoko wpywu na moje konto bankowe ju po odjciu skadek i podatkw). Kwoty te zakadaj, e po Pastwa stronie jest zorganizowanie wyposaonej sali szkoleniowej i pokrycie kosztw moich noclegw przed kadym dniem szkoleniowym.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 N
1 dniowe 1950 2000 2050 2100 2400 2700 3000 3200 3400 3400+(n-9)*150
2 dniowe 3900 4000 4100 4200 4800 5400 6000 6400 6800 6800+(n-9)*300
x dniowe 1950*x 2000*x 2050*x 2100*x 2400*x 2700*x 3000*x 3200*x 3400*x 3400*x+150*(n-9)
Serdecznie pozdrawiam zapraszajc do wsppracy.

Grzegorz Michalski

tel. 791214963, tel.2. 739089088, tel. 503452860
http://michalskig.com
http://michalskig.com/szkolenia

SzkoleniaMichalski2018XI24.docx

SzkoleniaMichalski2018XI24.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s